یه روزی میگم همه چی از این قرار کاری شروع شد 

انشالله اگه خیر باشه واسم

شیمی خیلی سبز

استاد عباس سرمایه 

مولف و رفیق و استاد درجه یک و حالا شاید همکار

باز هم میگویم هر چه خیر  باشد و خدا صلاح بداند که او همیشه من را در راه درست تر قرار داده است.