همه چی بیرون دانشکده داره به خوبی پیش میره و امیدوارم همیشه همینطور باشه مگر اینکه قرار باشه بیشتر رشد کنم. 

حالا میتونم بگم واسه این کار ساخته شدم. 

کلاسای قبلیم هیچکدوم راضیم نمی‌کرد چون من غیر کنکور و المپیاد نمیتونم کار کنم چون چیزی که چالش نباشه برای خودم را دوست ندارم. 

حالا کلاس‌های دوست داشتنی دارند کنار کارهای تالیف و ویراستاری به خوبی پیش می‌روند و حالا وقتشه استقلال مالی که دوستش داشتم را بگویم دارم. 

اون علاقه‌ای که هنگام بدست آوردن یه لقمه نون حلال دارم را با هیچ‌چیز نمیتوانم مقایسه کنم. 

حالا وقتشه بگم هنگام 20 سالگیم میتونم امیدوار باشم وقتی میام خونه حس کنی یه مرد اومده. 

عباس سرمایه عزیز مرسی که برخلاف بقیه زود فهمیدی من واسه این کار ساخته شدم.