از این به بعد بلند نمیخوام بنویسم چون حال تایپ زیاد ندارم فقط خلاصه و مفید مگر اینکه روایتگری در میون باشه یا نقل قولی.

نزدیک به دو داره میشه و منتظر سحر هستم درایام فورجه امتحانات اینارو همین الان تو دفترم نوشتم

از کجا آمده ام و آمدنم بهر جه بود انصافا؟

یه روحیه ای دارم و خیلی دوسش دارم اینه که خیلی کار میکنم

باید کار کرد...زیاد

هیچ تلاشی بی نتیجه نمیمونه قطعا...به اندازه مو های سرم که خیلی هم پر پشته! بهش رسیدم.